Foco ADItech

Beste edozein sektore sozial eta industrial bezala, Nafarroako Berrikuntza Sistema bere inguruko gizartean txertaturik dago eta harekin elkarreragiten du. Baina, zehazki, zer-nolako harremanak ditugu SINAIren eta gizartearen artean?

ADItechek argazki sakon bat eskaini nahi du nafar gizarteak Nafarroako Berrikuntza Sistemarekin duen harremanari buruz. Nolakoa da harremana? Nola gertatzen da? Nor dira bultzatzaileak?  Zein dira bitartekoak? Eta hesiak?

 

 

Sistemaren koordinatzailea garenez, ikuspegi bateratu bat osatzen lagundu nahi dugu eta, aldi berean, harremana ehuntzen joan nahi dugu XXI. mendeko berariazko zientziarekin. Zientziaren beste dimentsio batzuk ere hartu nahi ditugu kontuan, hala nola gizartea, ekonomia, ekoizpena, etika, politika, kudeaketa, etab., guztien artean identifikatzeko zein diren zientzia bera ahalik eta erarik eraginkorrenean bultzatu eta aberastu dezaketen palanka eta mekanismoak.

Herritarrak-Zientzia loturaren azterlanaren helburuak

Nafar gizarteak erkidegoko zientziarekin nahiz teknologiarekin zer harreman duen jakitea. Nola gertatzen da? Nor dira eragile nagusiak? Zer dinamika daude?

Herritarrak-Zientzia loturaren azterlanaren metodologia

Ekintza, inkesta, galdetegi eta tailer sorta bat diseinatu da berariaz, haien bidez, emaitzak eta ondorio nagusiak eskuratu eta aztertzeko.

PARTE HARTU NAHI AL
DUZU HERRITARRAK-ZIENTZIA
LOTURAREN AZTERLANEAN?

Parte hartu nahi baduzu eta sarbide koderik ez baduzu, harremanetan jarri hemen:  maria.uresandi@aditechcorp.com.

SINAIko I + G burutzeko agenteren bateko kide bazara (unibertsitateak, zentro teknologikoak edo Nafarroako ikerketa zentroak).

Aukeratutako funtsezko inguruneren bat baldin baduzu (komunikabideak, hezkuntza, administrazio publikoak, dibulgazio zientifikoko entitateak eta negozio-ehuna).

X